ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Євгенія Олександрівна Архипова

Анотація


Визначені основні характеристики інформаційної безпеки та безпеки інформації, показані їх відмінності та спільні риси. Наведена характеристика основних властивостей інформації як суб’єкту захисту. Акцентовано увагу на неприпустимості зведення інформаційної безпеки до безпеки інформації. Показані наслідки негативного інформаційного впливу на свідомість людини.


Ключові слова


інформаційна безпека; захист інформації; безпека інформації; методи забезпечення інформаційної безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


On protection of information in telecommunication systems, Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1994. (In Ukrainian).

On the General Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007-2015, Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2007. (In Ukrainian).

Arhipova E.A. Social'naja sostavljajushhaja informacionnoj bezopasnosti [The social component of information security], Bezpeka informacii, 2012, vol. 18, no.2, pp. 28-32.

Arkhypov O.Ye., Arkhypova Ye.O. Osoblyvosti rozuminnia poniat «informatsiina bezpeka» ta «bezpeka informatsii» [Features an understanding of the concepts of "information security" and "safety of information"], Ynformatsyonnыe tekhnolohyy y bezopasnost: osnovы obespechenyia ynformatsyonnoi bezopasnosty: Materyaly mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsyy YTB-2014, 2014, pp 18-30.

Danylenko S. Tendentsii rozvytku elektronnykh ZMI [Trends in electronic media], New media, 2009, pp.38-41.

Information security. Portal of Softline-IT. (In Ukrainian).

Woulds J. A Practical Guide to the Data Protection Act. London, The Constitution Unit, 2004. 32 p.

The Guide to Data Protection. Version 2.1. – 6 February 2015; Information Commissioner's Office, 2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [Електронний ресурс]. Чинний від 05.07.94; в редакції від 19.04.2014 / Офіційний портал Верховної Ради України.

2. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки». Чинний від 9.01.2007.

3. Архипова Е.А. Социальная составляющая информационной безопасности / Е.А. Архипова // Безпека інформації: Наук.-практ. журнал. – 2012. – Том 18, № 2 (2012) – С.28-32

4. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» та «безпека інформації» / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности: Материалы международной научной конференции ИТБ-2014. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. – С.18-30.

5. Даниленко С. Тенденції розвитку електронних ЗМІ // Нові медіа. – К. : СПД Рудницька А., 2009. – С. 38–41.

6. Захист інформації [Ел.ресурс] // Матеріали сайту ТОВ «Софтлайн-ІТ».

7. Woulds J. A Practical Guide to the Data Protection Act. London, The Constitution Unit, 2004. 32 p.

8. The Guide to Data Protection. Version 2.1. – 6 February 2015; Information Commissioner's Office. – 2015.

 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.