ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДЕКСІВ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сергій Васильович Войтко

Анотація


Доведено необхідність здійснювати аналіз динамічних процесів сталого розвитку. Розроблено модифікований (з врахуванням динамічних ефектів) індексний підхід до аналізу соціально-економічних процесів. Розроблено методику адаптації індексного методу до аналізу динаміки з використанням середнього арифметичного.


Ключові слова


індекс економічного виміру; індекс соціального виміру; сталий розвиток; динамічний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhurovs'kyy, M. Z. Analiz staloho rozvytku – hlobal'nyy i rehional'nyy konteksty Chastyna 2. Hlobal'nyy analiz yakosti ta bezpeky zhyttya lyudey [Analysis of sustainable development - global and regional contexts. Part 2. Global analysis of the quality and security of human life], Kiev, NTUU “KPI”, 2010. 255 p.

Heritage Fundation. Available at: www.heritage.org (accessed at 08 November 2014)

World Ecomomic Forum [WEF]. Available at: www.weforum.org. (Accessed November 2014)

The World Bank. Data & Research. Available at: www.weforum.org. (Accessed 08 November 2014)

The database World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development Available at: http://wdc.org.ua/uk/data/ (accessed 08 November 2014). (In Ukrainian).

Foreign Policy: (Failed States Index) — 2013 . Available at: http://www.foreignpolicy.com/ (accessed 08 November 2014)

Makohon Yu. V. Transforming of the transnationalization process in conditions of increase of uncertainty of global economic environment. Donetsk, Nord Press, 2011. – 652 p. (In Ukrainian).

Paton B.Ye. National paradigm of sustainable development of Ukraine. Kyiv, Derzhavna ustanova "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy", 2012. 72 p. (In Ukrainian).

Bilorus O. H. The economic system of globalization. Kyiv, KNEU, 2003. 360 p. (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; Виконавці: А. О. Болдак, С. В. Войтко, О. А. Гавриш, І. М. Джигирей та інші : наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 2010. – 255 с.

2. Офіційний сайт HF [Electronic Resource] : Heritage Fundation. – 2014. – Mode of access : www.heritage.org

3. Офіційний сайт WEF [Electronic Resource] : World Ecomomic Forum. – Електрон. дан. , 2014. – Mode of access : www.weforum.org.

4. Офіційний сайт The World Bank. Data & Research. [Електронний ресурс]  – Режим доступу : http://data.worldbank.org/

5. База даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/data

6. Foreign Policy: Рейтинг несостоятельности государств мира (Failed States Index) — 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу :  http://www.foreignpolicy.com/

7. Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища : монографія / [Ю. В. Макогон та ін.]; під ред. Т. В. Орєхової. – Д. : Норд Прес, 2011. – 652 с.

8. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.

9. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму : монографія / О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2003. – 360 с. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.