№ 1 (2015)

Збірник наукових праць "Публічне управління та адміністрування". Випуск 1. 2015 рік.

Зміст

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕКСПЕРТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕРІЇ ГРУПОВИХ ЕКСПЕРТИЗ PDF (Русский)
Олександр Євгенійович Архипов, Софія Анатоліївна Архіпова 5-15
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Євгенія Олександрівна Архипова 16-22
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF
Юлія Олексіївна Бриль, Ростислав Іванович Пашов 23-32
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМА ПЕРЕТВОРЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СУБКУЛЬТУРИ PDF
Ольга Ігорівна Божок 33-41
ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДЕКСІВ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Васильович Войтко 42-51
ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Сергій Васильович Войтко, Аліна Юріївна Дубівка 52-59
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СОЦІАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ЇХНІЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС PDF
Євген Вікторович Дергачов 60-68
НАУКОВЕ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА СИСТЕМАМИ ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІУМУ PDF
Анатолій Анатолійович Мельниченко 69-77
МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ – КЛЮЧ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Геннадій Арзуйович Нерсесян 78-90
ОНТОЛОГІЧНІ ВИМІРИ КОМУНІКАТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Тамара Дмитрівна Польська 91-99
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЯК ФАКТОРУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА З УРАХУВАННЯМ ПОЛЬСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДУМКИ PDF
Яна Юріївна Цимбаленко 100-104
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ МЕРЕЖЕВОЇ ВІЙНИ PDF
Світлана Анатоліївна Чукут 105-112